Πατάτα

Fabula

Κόνδυλοι ωοειδείς - κυλινδρικοί , κίτρινης σάρκας και επιδερμίδας με ξέβαθα μάτια και πολύ καλή εμφάνιση.

 

Lizeta

Κόνδυλοι μεγάλοι , επιμήκεις ωοειδείς , ρηχά μάτια και ελαφρά κίτρινη σάρκα.

 

Spunta

Κόνδυλοι μεγάλοι έως πολύ μεγάλοι , επιμήκεις , με ελαφρός νεφροειδές σχήμα , με πολύ ρηχά μάτια και κίτρινη σάρκα.

 

Thursday, 20th January 2022
1:58:20pm