Καρπούζι

Dumara

Το καρπούζι dumara είναι τύπου Crimson Sweet.

Καρπός βαρελοειδής με μέσο βάρος 15 κιλά (33 lb), χρώματος πράσινου με σκούρες πράσινες λωρίδες. Σάρκα γεμάτη κόκκινου χρώματος και τραγανή.

 

Obla

Το καρπούζι obla είναι τύπου Crimson Sweet.

Καρπός στρογγυλός έως οβάλ με μέσω βάρος 11 κιλά (25 lb), χρώματος ανοιχτού πράσινου με σκούρες πράσινες λωρίδες. Συγκομίζεται περίπου 80 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

 

Sugar Baby

Καρπός στρογγυλός με σκούρο πράσινο φλοιό, χωρίς λωρίδες και κόκκινη σάρκα . Βάρος: 4-6 κιλά (11 λίβρες) ανά καρπό.

 

Thursday, 20th January 2022
2:41:33pm